Hizmet Sektöründe İstihdam Sağlamak

Hizmet sektörü maddi olmayan mallarla ilgilidir.

Hizmet Sektöründe İstihdam Sağlamak
10 Ekim 2020 - 21:39

Depolama ve kamyon taşımacılığı hizmetleri, bilgi sektörü hizmetleri, emtialar, menkul kıymetler ve diğer yatırım hizmetleri, profesyonel, teknik ve bilimsel hizmetler, sağlık ve sosyal yardım hizmetleri ve sanat, eğlence hizmetleridir.

Ürün üretimi yerine bu sektör tavsiye, tecrübe ve tartışma gibi hizmetler üretmektedir. Hizmet sektöründeki işlere örnek olarak kat hizmetleri, turlar, hemşirelik ve öğretim verilebilir.

Hizmet Sektörü ve İstihdam

Teknoloji çağında olmak özellikle bilgi teknolojisi sistemleri, hizmet sektöründeki işletmelerin işleyiş şeklini şekillendiriyor.

Hizmet sektöründeki hemen hemen tüm işletmeler üretimi güçlendirmek, hız ve verimliliği arttırmak ve operasyon için gereken çalışan sayısını azaltmak için teknolojiyi kullanıyor. Bu sebeple maliyetleri düşürüp gelir akışlarını iyileştiriyorlar. Bu durumda istihdam yaratmak için bir dezavantaj olarak ortaya çıkıyor. İnsana ihtiyaç azalıyor.

İyi işleyen bir hizmet sektörü, çağdaş gelişmekte olan ülkelerin ekonomik performansının anahtarıdır. İstihdam için ekonomik büyümenin önemi vurgulanmaktadır. Ekonomiler büyüdükçe hizmetler dâhil olmak üzere maddi olmayan mallara yönelik gelişmeler görülür.

İstihdamın, verimliliğin teşvik edilmesine yönelik zorlukların giderilmesi ve hizmetlerin potansiyelinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Hizmet sektörünün istihdam yoğunluğunun arttırılmasında hizmetlere yapılan yatırımlar önemlidir.

Doğrudan yabancı yatırımlara engelleri azaltarak aynı zamanda, piyasaların geniş açılımını ve geniş çaplı bir fayda dağılımını sağlamak için çok taraflı eylemlere ihtiyaç vardır. Mevcut kamu harcamalarının, hizmet sektörünün ihtiyaçlarını nasıl daha iyi ele alabileceğini ve hizmet sektörü firmaları ile kamu harcamaları arasındaki bağları nasıl iyileştirebileceğini düşünmek önemlidir.

İstihdam Yaratma

Sigortacılık, gayrimenkul ve iş hizmetleri gibi sektörlerde diğer hizmet sektörlerine göre daha yüksek gelirli istihdam yaratılmıştır. Hizmet sektöründe sadece istihdam büyümesi veya çıktı artışı açısından değil aynı zamanda büyüme sürecinin dinamizmi açısından da net bir hiyerarşi vardır.

Ayrıca yüksek verimli hizmetler kapsamında finansman, sigorta, gayrimenkul ve iş hizmetleri gibi yüksek gelirli segmentler çıktı bakımından daha hızlı bir büyüme yaşatmaktadır. Bunun yanında düşük verimli ve düşük gelirli hizmet sektörleri ticaret, otel ve restoranlar gibi sektörler istihdam açısından yükselme göstermiştir.

İyi işleyen bir hizmet sektörü, istihdamı ve üretkenliği güçlendirmek için önemli fırsatlar sunmaktadır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum