Karadeniz'de Mikroplastik Kirliliği ve Etkileri Araştırılıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Karadeniz Araştırma Gemisi yedi gün süren Karadeniz Mikroplastik Seferinden döndü.

Karadeniz'de Mikroplastik Kirliliği ve Etkileri Araştırılıyor
14 Temmuz 2019 - 01:18

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan tarafından yürütülen “Güneydoğu Karadeniz’de Mikro ve Nanoplastiklerin Dağılımı, Kompozisyonu, Kaynakları ve Ekolojik Etkileşimleri” başlıklı TÜBİTAK projesi ile Karadeniz’deki plastik kirliliği ve etkileri ilk kez kapsamlı olarak araştırılıyor.

Projede; Sinop Karasu, Samsun Kızılırmak ve Yeşilırmak, Ordu Melet, Giresun Aksu, Trabzon Değirmendere ve Rize Fırtına nehirlerinin Karadeniz’e döküldüğü nehir ağzı ve kıyısal bölgelerden alınan deniz suyu ve sediman örnekleri incelenerek mikroplastiklerin kompozisyonu, dağılımı ve olası kaynakları araştırılıyor. Proje kapsamında yürütülen deneysel çalışmalar ile mikroplastiklerin Karadeniz’de besin zincirinin işlevine etkileri değerlendiriliyor.

Proje çıktıları “Sıfır Atık Mavi Projesi” kapsamında denizlere giren plastiklerin ve etkilerin azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasında yerel ve ulusal ölçekte karar vericilere yol gösteri olması hedefleniyor.

Proje sonuçları ayrıca Avrupa Komisyonu kararı ile yürürlüğe konulan ve Avrupa denizlerinde İyi Çevresel Duruma erişilmesini hedefleyen “Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi” kapsamında Karadeniz’de izlenmesi gereken mikroplastikler ve etkilerine ilişkin veri boşluğunun giderilmesine katkıda bulunulacak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum