RTEÜ'den videokonferanslı panel

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından videokonferans sistemiyle ‘Ricania sp. (Yalancı Kelebek) ve Sarı Çay Akarı ile İlgili Gerçekler ve Mücadele Yöntemleri’ konulu panel yapıldı.

RTEÜ'den videokonferanslı panel
16 Haziran 2020 - 21:12

Videokonferans paneline farklı üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çaykur Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitüleri, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun İl ve ilçe Tarım Müdürlükleri, DOKA, Rize il ve ilçe ziraat odaları, Rize Ticaret Borsası, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, ÇAYMER, Ulusal Çay Konseyi, özel sektörden birçok fabrika ve çay müstahsillerinden oluşan yaklaşık olarak 110 paydaş katıldı.

Moderatörlüğünü RTEÜ Rektör Yardımcısı ve Çay İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ali Bilgin’nin yaptığı panelde, çay üreticilerinin ve bölgenin önemli sorunlarından biri olan “yalancı kelebek (Ricania sp)” ve “sarı çay akarı” isimli iki önemli zararlı konusunda ülke genelinde önemli çalışmalar yürütmüş uzmanlar tarafından 6 farklı sunum gerçekleştirildi.

Panelde, RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akıner “Yalancı Kelebeğin Türkiye ve Doğu Karadeniz’deki Dağılım Biçimi ve Mücadele Sorunsalı”; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Demir ‘Yalancı Kelebek ile Mücadelede Yerel Mikoinsektisit Geliştirilmesi’; Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak “Yalancı Kelebek (Ricania japonica) (Hemiptera: Ricaniidae)’nın Tanımı, Biyolojisi ve Mücadelesi”; İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Fatma Özsemerci ‘Yalancı Kelebek (Ricania japonica) ile Mücadelede Biyoteknik Yöntemlerin Kullanılması’; Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Uzman Heval Diler “Rize ilinde Çaylarda Zararlı Sarı Çay Akarı [Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae)] Sürveyi ve Mücadele Olanakları” ve Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Uzman Reyhan Sekban “Yalancı Kelebek (Ricania japonica) ve Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus latus) İle İlgili ÇAYKUR tarafından Yapılan Proje Çalışmaları”, konularında yaptıkları projelerin sonuçlarını ve bu konulardaki önerilerini katılımcılar ile paylaştılar.

Panelistler tarafından vurgulanan noktalar şunlar;

* Yalancı kelebek ile mücadelenin mutlaka yumurtlama döneminden önce yapılması gerektiği, nimfler çıkana kadar mücadelenin kültürel önlemler ile yapılabileceği, nimf döneminde mücadelede bazı sebzelerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçici olarak önerilen biyopreperatların kullanılabileceği,

* Yalancı kelebekle mücadelede entomopatojen olan doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin artırılması için kimyasal mücadeleye alternatif metotla olan kültürel mücadele ve biyoteknik mücadele gibi mücadele şekillerine öncelik verilmesi gerektiği,

* Yapılan çalışmalarda geliştirilen prototiplerin yalancı kelebek üzerinde öldürücülük oranının yüksek olduğu ve bu ürünlerde ruhsatlandırma ve ticarileştirme aşamasına gelindiği,

* Rize ilinde çay, kivi, sebze ve mısır alanlarında yürütülen biyoteknik yöntemlerin denendiği çalışmalarda; erginlerin görüldüğü dönemde elektrik veya güneş enerjisiyle çalışan ışık + su kombine tuzakların, nimflerin görülmesi ile birlikte ise sarı su tuzaklarının etkili olduğu, bu tuzakların düzenli olarak kullanılmaları ile yalancı kelebek (Ricania japonica) popülasyonunun azaltılmasının mümkün olacağı,

* Yalancı kelebeğin, Karadeniz sahil hattı ve Trakya’ya yayılmış durumda olduğu, bu türün bitki özsuyu ile beslendiği için tek yıllık ve iki yıllık bitkilerde çok ciddi zararlara sebep olduğu, çaya zarar verdiği konusunda net bir çalışmanın olmadığı, bu konuda çalışmaların devam ettiği,

* Toplam 9 ilçede 277 çay bahçesinde yürütülen bir çalışma ile de sarı çay akarının popülasyon yoğunluğu ve yaygınlığının belirlendiği, organik tarımda ruhsatlı akarisitlerin ve biyolojik mücadele etmenlerinin bu zararlıya karşı rahatlıkla kullanılabileceğinin ortaya konulduğu belirtilmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum