Saadet Rize Gençliği Rizelilere ekonomiyi sordu

Saadet Partisi Rize İl Gençlik Kolları, Deniz Caddesi’nde bir fikir panosu oluşturarak Rizeli'nin ekonomisini dinledi.

Saadet Rize Gençliği Rizelilere ekonomiyi sordu
10 Eylül 2020 - 16:40

Ekonominin nabzının televizyonlardaki tartışma programlarından değil de sokaktan tutulacağını belirten Rize İl Gençlik Kolları Başkanı Suat Yazıcı, Rizeliler'den bu panoya ekonomi hakkında görüşlerini yazmalarını rica etti.
 
Ülke ekonomisi ile ilgili bir açıklama yapan Suat Yazıcı, "Yoksulluğun ülkemiz geneline sirayet ettiği gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda evde kalmak seçeneğinin son derece lüks bir tercih olduğunu müşahede edebiliriz. Dolayısıyla dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız sağlık durumları ile ilgili kaygılarla yaşarken, bütün riskleri göze alarak evinde kalan vatandaşlarımız ise sosyo-ekonomik durumlarıyla ilgili kaygılar yaşamaktadırlar." dedi.

Çalışanlar çarpık gelir dağılımının kurbanı oluyor

Sadece sosyal medya kampanyalarıyla salgınla mücadele etmenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya göre; 31 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 1.720,9 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen Borç Stokunun 829,2 Milyar TL tutarındaki kısmı türk Lirası cinsinden 891,7 Milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. Doların yükselmesiyle sadece bir günde dış borcumuz 4 milyar dolar artış kaydetmiştir. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde işsizlik oranı %12,8 dir. Bu oranın içindeki 15-24 yaş grubundaki genç nüfusuna baktığımızda bu kesimin işsizlik oranı %24,9 olarak görülmektedir. Bu veriler Türkiye’de genç işsizlerin vehametini ortaya koyarken iktidar genç istihdamını öncelemek yerine malesef özel sektörü bu konuda sorunun çözümü olarak yetkilendirmektedir.Hal böyle iken işsizlik sorunu bir kenara, çalışanlar da çarpık gelir dağılımının kurbanı olmuş̧ son 10 yılda gelir dağılımındaki adaletsizlik iyice derinleşmiştir." dedi.

Ülkemiz daha fazla dışa bağımlı hale geldi

Yazıcı açıklamasını şöyle sürdürdü; "Nüfusun en zengin yüzde 10’unun geliri Avro bölgesi ortalaması seviyesindeyken en alt gelir dilimindeki 16 milyon insanımız açlık sınırlarında  bir yaşam sürdürmeye çalışmaktadır. Ücret gelirlerinin GSYH içindeki payı OECD ülkeleri ortalamasında %62’ye, dünyada %52’ye yakın iken Türkiye’de aynı oran %36,5 lerdedir. Asgari ücretimizin düzeyi, çalışanlarımız için ve istihdam üzerindeki vergi ve prim yükleri sebebiyle işverenlerimiz için sorun teşkil eder durumdadır. Çalışanların %83’ü 2.000-4.000 arasında ücret ile çalışmaktadır. Ortanca ücret ise 2.500 TL, yani bir başka deyişle her iki çalışanımızdan biri 2.500 TL ve altı ücretle yaşam mücadelesi vermektedir. Bununla birlikte TÜİK ve SGK verilerine göre; Türkiye’de çiftçi sayısında son 12 yılda %48 azalma yaşanması ile birlikte 18 senin sonunda tarım alanları %12,3 oranında azalmıştır. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, İthalat sürekli bir artış gösterirken ihracatta da sürekli bir azalma görülmektedir. Veriler göstermektedir ki ülkemiz giderek daha fazla dışa bağımlı bir ülke haline gelmektedir.

Holdinglerin vergileri tek kalemde siliniyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,51, yurtiçi üretici fiyatları yüzde 6,81 artmıştır. Bu oranlara bağlı olarak gıda enflasyonu %58, elektrik ve gaz enflasyonu ise sırasıyla %72 ve %63 olarak gerçekleşmiştir. Vatandaşın doğrudan cebini etkileyen bu harcamalar, ekonominin seyrini açıkça ortaya koymaktadır. Neticede;Yanlış politikalar sonucu halkımız yoksullaştırılmıştır. Esnafımız kepenk kapatmak zorunda kalmakta, işveren işçisinin maaşını ödeyememekte, pazarcımız tezgâhını kuramamakta, veliler öğrencilerinin eğitim masraflarını karşılayamamaktadır. Asgari ücret karşılığında çalışan vatandaşlarımızı ev kirası ve faturaları karşılayabilmesi imkânsızlaşmıştır. Holdinglerin 100 milyonları aşan vergi borçları tek kalemde silinirken dar gelirli vatandaşlarımız, alın teriyle kazandığı sınırlı maaşıyla yine de vergisini düzenli ödemeye çalışmaktadır.

Rakamlarla oynamak yarayı iyileştirmeyecek

Vergisini herhangi bir sebepten geciktiren vatandaşlarımızın anında elektrik, su ya da gazları kesilmektedir.
Bir yandan daha da zenginleşen bir kesim varken diğer yandan Türkiye’nin %70 ‘ini oluşturan ve aylık geliri 2.500 TL olan vatandaş bırakın lüks tüketimi, evine ekmek getiremeyecek bir seviyeye gelmiş vaziyettedir.
Türkiye’de mevcut kapasitenin kullanarak, kendi ekonomik değerleri üzerinden yükselen ve adil paylaşımı esas alan bir ekonomik düzen tesis edilmelidir. Rakamların değiştirilerek sunulması, kâğıt üzerindeki oynamalar yarayı iyileştirmeyecek aksine sorunları daha da derinleştirecektir."


YORUMLAR

  • 0 Yorum