Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan Rize’ye geliyor

Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan Rize'ye geliyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, bir dizi program ve esnaf ziyareti için Rize’ye geliyor.

11 Mart 2020 - 18:37

Ye­ni­den Refah Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Meh­met Akif Zer­de­ci, par­ti­si­nin Genel Baş­ka­nı Dr. Fatih Er­ba­kan’ın bir dizi zi­ya­ret­ler ve prog­ram­la­ra ka­tıl­mak üzere 13 Mart Cuma akşamı Rize'ye gele­ce­ği­ni söy­le­di.

Erbakan'ın Trabzon'daki programının ardından Rize'ye geleceğini ve geceyi Rize'de geçireceğini söyleyen İl Başkanı Zerdeci, "Genel Baş­ka­nı­mız 14 Mart Cu­mar­te­si günü ili­miz­de bir­çok et­kin­lik ve prog­ram içe­ri­sin­de yer ala­cak. Cu­mar­te­si sa­ba­hı Saat: 10.00’da Kal­kan­de­re İlçe bi­na­mı­zın açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­recek olan Genel baş­ka­nı­mız aynı za­man­da bu­ra­da esnaf ve va­tan­daş zi­ya­ret­le­rin­de bu­lu­na­cak. Öğle Na­ma­zı­nı Rize Mer­kez Şeyh Ca­mi­in­de eda et­tik­ten sonra kent mer­ke­zin­de es­naf­la­rı­mı­za zi­ya­ret­ler­de bu­lu­na­ca­ğız. Saat 17.00 ile 18.30 ara­sın­da Sahil Dolgu ala­nın­da­ki bir ka­fe­de Milli Dü­şün­ce Top­lu­lu­ğu ve üni­ver­si­te­li genç­le­ri­miz­le bir araya ge­lecek ve genç­ler­le prog­ram ger­çek­leş­ti­recek. Saat: 19.00’da ise Genel Baş­ka­nı­mız­la bir­lik­te Taç­ma­hal Sa­lo­nun­da teş­ki­la­tı­mız­la ve hal­kı­mız­la bir araya ge­le­ce­ğiz.” dedi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
Loading...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Rize'de vatandaşlara maske dağıtıldı
Rize'de vatandaşlara maske dağıtıldı
Rize'de vaka sayısı 101, taburcu sayısı 10 oldu
Rize'de vaka sayısı 101, taburcu sayısı 10 oldu